Legalizacija!

Izrađujemo snimak izvedenog stanja u svrhu legalizacije.

Iskolčenje!

Vršimo iskolčenje tlocrta vanjskog obrisa odnosno osi građevine.

Upis u katastar i zemljišne knjige!

Izrađujemo geodetski elaborat evidentiranja zgrade

Parcelacija zemljišta!

Izrađujemo parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica.

×

Error

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot get "Karlovac" woeid in module "mod_sp_weather".

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".